Make your own free website on Tripod.com
PERANCANGAN AKADEMIK / KURIKULUM, 2003
SJK(C) Kwang Chien, Sarikei
Bil Perkara Tarikh Pelaksanaan Tindakan Catatan
(A) Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum / Panitia Mata Pelajaran      
  1. Mesyuarat Kurikulum 1/2003 06.01.2003 Guru Besar/PK-PK/Semua Guru  
  2. Mesyuarat Panitia Mata Pelajaran 1/2003 13 ~ 17.01.2003 Ketua Panitia Mata Pelajaran & Ahli-Ahli  
  3. Mesyuarat Kurikulum 2/2003 17.04.2003 Guru Besar/PK-PK/Semua Guru  
  4. Mesyuarat Panitia Mata Pelajaran 2/2003 22 ~ 25.04.2003 Ketua Panitia Mata Pelajaran & Ahli-Ahli  
  5. Mesyuarat Kurikulum 3/2003 13.06.2003 Guru Besar/PK-PK/Semua Guru  
  6. Mesyuarat Panitia Mata Pelajaran 3/2003 16 ~ 20.06.2003 Ketua Panitia Mata Pelajaran & Ahli-Ahli  
  7. Mesyuarat Kurikulum 4/2002 15.08.2003 Guru Besar/PK-PK/Semua Guru  
  8. Mesyuarat Panitia Mata Pelajaran 4/2003 18 ~ 22.08.2003 Ketua Panitia Mata Pelajaran & Ahli-Ahli  
  9. Mesyuarat Kurikulum 5/2003 17.10.2003 Guru Besar/PK-PK/Semua Guru  
(B) Rancangan Mengajar      
  1. Persediaan Rancangan Mengajar Tahunan siap untuk semakan Pada minggu ke-2 Semua Guru  
  dan tandatangan Guru Besar      
  2. Persediaan Pelan Tindakan Panitia Mata Pelajaran 20 ~ 24.01.2003 Ketua Panitia Mata Pelajaran  
  3. Penyerahan Pelan Tindakan Panitia Mata Pelajaran kepada Sebelum 24.01.2003    
  Guru Besar   Ketua Panitia Mata Pelajaran  
  4. Penyerahan Buku Persediaan Mengajar kepada Guru Besar Mulai 13.01.2003 hingga Semua Guru  
  untuk semakan dan tandatangan akhir tahun persekolahan    
(C) Ujian / Peperiksaan Sekolah      
  1. Ujian Bulanan Februari, 2003 19.02.2003 ~ 21.02.2003 Semua Guru mata pelajaran  
  2. Ujian Semester 1, 2003 02.04.2003 ~ 04.04.2003 Semua Guru mata pelajaran  
  3. Ujian Akhir Semester 1, 2003 21.05.2003 ~ 23.05.2003 Semua Guru mata pelajaran  
  4. Ujian Bulanan Jun, 2003 30.06.2003 ~ 02.07.2003 Semua Guru mata pelajaran  
  5. Pra UPSR 1 30.06.2003 ~ 02.07.2003 Guru BC, BM, BI, M3, SN, Tahun 6  
  6. Ujian Semester 2, 2003 25.08.2003 ~ 27.08.2003 Semua Guru mata pelajaran  
  7. Pra UPSR 2 25.08.2003 ~ 27.08.2003 Guru BC, BM, BI, M3, SN, Tahun 6  
  8. Ujian Bulanan Oktober, 2003 06.10.2003 ~ 08.10.2003 Semua Guru mata pelajaran  
  9. Ujian Akhir Semester 2, 2003 28.10.2003 ~ 30.10.2003 Semua Guru mata pelajaran  
(D) Ujian / Peperiksaan Awam      
  1. UPSR 15.09.2003, 17 ~ 18.09.2003 Guru Besar, PK I  
  2. Ujian Lisan & Bacaan ( Bahasa Cina), UPSR, 2003 22.09.2003 ~ 26.09.2003 Guru Bahasa Cina, Tahun 6  
(E) Liputan Sukatan Pelajaran      
  1. Sukatan Pelajaran bagi Tahun 1 hingga Tahun 5 Sepanjang tahun Semua Guru mata pelajaran  
    persekolahan    
  2. Sukatan Pelajaran bagi Tahun 6 Perlu dihabiskan pada awal Semua Guru mata pelajaran (Tahun 6 )  
    bulan Ogos, 2003    
(F) Program-Program Khas      
  1. Program Celik Huruf / Angka / BEES untuk Tahun 1 - 6 Bermula dari 06.01.2003 Semua Guru BM/BI/M3  
  2. Program Khas untuk Tahun 1 & 2 - Kelas MAJU untuk BM & M3 Mulai minggu ke-2 Guru Kelas MAJU  
  3. Program Khas untuk Tahun 6 - Kelas Tambahan Mulai 05.02.2003 sehingga Guru yang mengajar BC, BM, BI, M3,  
    UPSR diadakan dan SN, Tahun 6  
  4. Program Intervensi 3M Bermula dari 06.01.2003 Guru Bahasa Melayu, Tahun 4, 5 dan 6  
  5. Program NILAM ( BC, BM, BI ) Bermula dari Tahun 1 Semua Guru Bahasa - BC, BM, BI  
    manakala bagi Tahun 2 - 6,    
    ia bermula dari awal tahun    
    hingga akhir sekolah    
  6. Pemetaan KOHOT bagi BM, BC, BI & M3 Mulai 06.01.2003 hingga Guru Besar, PK I, semua guru BM, BC,  
    akhir tahun persekolahan BI & M3 (Tahun 1 - 6 )  
    * Dihantar ke JPB pada    
    15/2, 15/4, 15/7 & 15/10    
  7. Program Maju Diri bagi Tahun 6, 2003 Awal tahun hingga akhir Guru Besar, PK I, semua guru BM, BC,  
    tahun BI & M3 (Tahun 6)  
  8. Minggu Orientasi Tahun Satu, 2003 06.01.2003 ~ 17.01.2003 Semua Guru Tahun Satu  
  9. Program Transisi Tahun Satu, 2003 Awal Januari selama Semua Guru Tahun Satu  
    3 bulan    
(G) Latihan / Kursus Dalam Perkhidmatan      
  1. Latihan dalaman Panitia Mata Pelajaran ( Semakan Kurikulum ) 08 ~ 11.01.2003 Semua guru Penceramah :
  - Bahasa Cina (Tahun 1 & 4), Bahasa Malaysia (Tahun 1 & 4),     Guru-guru yang
  Bahasa Inggeris Tahun 1, Matematik (Tahun 1 & 4), Sains     telah menghadiri
  Tahun 1, Pendidikan Moral (Tahun 1 & 4), Kajian Tempatan     kursus-kursus
  Tahun 4, Pendidikan Seni (Tahun 1 & 4), PJK (Tahun 1 & 4),     berkenaan
  Kemahiran Hidup (Tahun 4), Muazik (Tahun 1 & 4) dan      
  Abakus/Artmetik (Tahun 1)      
  2. Kursus peningkatan keilmuan staf Ditetapkan kelak Guru Besar  
(H) Lain-Lain      
  1. Pencerapan dalam bilik darjah Selepas Tahun Baru Cina - Guru Besar / PKI / PK II / PK KK  
    15.02.2003    
  2. Pemeriksaan buku latihan / kerja murid Bila-bila masa Guru Besar / PKI / PK II / PK KK  
  3. Program Khas / pertandingan bercorak akademik oleh Panitia Ditetapkan oleh Panitia Ketua Panitia dan ahli-ahli panitia  
  mata pelajaran mata pelajaran  
  4. Persembahan murid semasa perhimpunan sekolah Semasa perhimpunan Guru Kelas masing-masing  
  5. Pameran bahan bercorak akademik di Sudut Akademik Bermula bulan Februari, 03 Semua Guru mata pelajaran Meningkatkan ilmu
    pengetahuan murid
  6. Siaran Kwang Chien Mulai Februari, 2003 Semua Guru BC / BM / BI  
Back To Main