Make your own free website on Tripod.com
Prestasi Pencapaian UPSR Bagi Tempoh 1990 Hingga 2002
SJK(C) Kwang Chien, Sarikei
Tahun Bahasa Malaysia Bahasa Cina Bahasa Inggeris Matematik Sains Jumlah
Calon
Peratus
Kelulusan
Bil. Calon
Cemerlang
Kefahaman Penulisan Kefahaman Penulisan
1990 58.80% 41.00% 60.70% 62.70% 74.00% 70.60%   51 37.30% 1
1991 56.40% 38.20% 69.09% 76.40% 74.50% 78.20%   55 38.18% 1
1992 64.60% 46.80% 75.90% 68.40% 69.60% 84.80%   79 37.97% 3
1993 50.50% 46.40% 73.20% 71.10% 67.00% 86.60%   97 38.14% 4
1994 69.00% 58.00% 80.00% 86.00% 71.00% 83.30%   90 54.40% 3
1995 66.30% 41.00% 71.10% 44.60% 57.00% 77.10%   83 28.90% 1
1996 74.80% 69.40% 70.30% 71.20% 71.20% 84.70%   111 61.26% 3
1997 71.10% 71.60% 78.50% 79.30% 67.20% 83.00% 77.80% 135 55.60% 4
1998 74.38% 60.33% 87.60% 85.95% 73.55% 90.90% 80.16% 121 54.55% 2
1999 79.71% 51.45% 88.41% 84.78% 78.26% 98.55% 87.68% 139 46.04% 8
2000 75.76% 66.67% 85.86% 81.82% 76.77% 94.95% 87.88% 99 60.60% 2
2001 84.96% 72.57% 88.50% 89.38% 75.22% 92.92% 89.38% 113 67.30% 7
2002 83.20% 85.70% 89.10% 85.70% 83.20% 94.10% 90.80% 119 77.30% 13
Keputusan yang diperoleh di atas adalah berdasarkan keputusan yang diumumkan oleh Lembaga Peperiksaan, Malaysia
Bilangan calon cemerlang bermaksud calon yang mendapat Gred A dalam kesemua mata pelajaran yang diduduki
Peratus Kelulusan : Peringkat Bahagian - 62.8%
                                Peringkat Negeri - 50.8%
                                Peringkat Kebangsaan - 57.6%

 

Back To Main