Make your own free website on Tripod.com

ENROLMEN MURID BAGI TEMPOH 1990 HINGGA 2003

SJK(C) Kwang Chien, Sarikei

Tahun Jantina Jumlah Besar
L P
1990 226 187 413
1991 261 226 487
1992 318 271 589
1993 352 293 645
1994 361 334 695
1995 386 336 722
1996 394 343 737
1997 387 349 736
1998 396 341 737
1999 382 344 726
2000 383 337 720
2001 408 354 762
2002 395 373 768
2003 402 386 788

 

Carta Organisasi 3K

Carta Organisasi SJK Kwang Chien

Enrolmen 1990-2003

Jadual Perancangan Aktiviti 2003 PSS

Lagu Sekolah

Peraturan Sekolah

Piagam Pelanggan

Pencapaian UPSR 1990-2002

Takwim Sekolah

Visi, misi, ,matlamat dan objektif sekolah

Sijil-sijil Yang Diperolehi

Gambar Foto 3K

Jawatankuasa Induk Pusat Sumber Sekolah

Jawatankuasa Kerja Pusat Sumber Sekolah

Lencana Sekolah

Gambar Pusat Sumber Sekolah

Perancangan Kokurikulum 2003

Jawatankuasa Ikhtisas dan Sokongan

Perancangan Kurikulum 2003

Pelan Sekolah

Back To Main